چاپ خبر
دبیرستان (دوره دوم) دارالعلم یکشنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
ارسال تکالیف
دانش آموزان عزیز فیلم آموزشی نحوه ارسال تکالیف به دبیر از طریق برنامه مدبر، در تابلواعلانات بارگذاری شده است.
  • توجه داشته باشید که پشتیبان های آموزشی هر روز تکالیف را بررسی و در صورت عدم ارسال پیگیری خواهند نمود.
انتهای پیام/.