یازدهم انسانی
برای شرکت در کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته علوم انسانی (ادبیات، آمار و ریاضی، جغرافی، اقتصاد،تاریخ،جامعه،منطقومتون)
 اینجا کلیک کنید.
 
برای ورود به کلاسهای آنلاین مابقی دروس اینجا کلیک کنید.
 
یازدهم ریاضی
جهت ورود به کلاس های آنلاین دروس هندسه، آمار و احتمال و  حسابان ( دروس تخصصی رشته ریاضی و فیزیک ) اینجا کلیک کنید.
 
و جهت ورود به مابقی کلاس ها 
اینجا کلیک کنید.
 
یازدهم تجربی
جهت ورود به کلاس های آنلاین درس زیستو ریاضی
 اینجا کلیک کنید.
 
و جهت ورود به مابقی کلاس ها 
اینجا کلیک کنید.