گواهی نامه انجمن مدیریت ایران
 
 
 
تقدیر نامه
 
 
 
تندیس انجمن مدیریت ایران
 
 
درج مطلب
 
 
گواهی نامه گفتگوی راهبرانهCERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
 
گواهینامه گفتگوی راهبرانه CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
 
گواهینامه VERICERT
 
 

گواهینامهVilliam glasser Institute

 
 

گواهینامهVilliam glasser Institute

 
 

دومین همایش مدیران کار آفرین

 
 

گواهینامه مدیریت راهبرانه

 
 

گواهی هوشمند سازی

 
 

گواهی نامه هوشمند سازی مدارس

 

درج مطلب

  • افتخارات مدیر و موسس دبیرستان دارالعلم
  • سرکار خانم سیفی
  • کسب تندیس زرین و گواهینامه انجمن مدیریت ایران
  • کسب مدرک و لوح تقدیر از موسسه ویلیام گلسر
  • شرکت در کلیه ی همایش های انجمن مدیریت ایران جهت دانش افزایی
  • کسب لوح سپاس از انجمن کارآفرینان در بخش بانوان
  • کسب گواهینامه از موسسه استاندارد بین المللیVERICERT
  • کسب تقدیر نامه های متعدد از وزارت آموزش و پرورش
  • کسب مدرک و لوح زرین هوشمند سازی مدارس