گواهی نامه انجمن مدیریت ایران
 
 
 
تقدیر نامه
 
 
 
تندیس انجمن مدیریت ایران
 
 
درج مطلب
 
 
گواهی نامه گفتگوی راهبرانهCERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
 
گواهینامه گفتگوی راهبرانه CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
 
گواهینامه VERICERT
 
 

درج مطلب

  • افتخارات مدیر و موسس دبیرستان دارالعلم
  • سرکار خانم سیفی
  • کسب تندیس زرین و گواهینامه انجمن مدیریت ایران
  • کسب مدرک و لوح تقدیر از موسسه ویلیام گلسر
  • شرکت در کلیه ی همایش های انجمن مدیریت ایران جهت دانش افزایی
  • کسب لوح سپاس از انجمن کارآفرینان در بخش بانوان
  • کسب گواهینامه از موسسه استاندارد بین المللیVERICERT
  • کسب تقدیر نامه های متعدد از وزارت آموزش و پرورش
  • کسب مدرک و لوح زرین هوشمند سازی مدارس
 

گواهی نامه هوشمند سازی مدارس

 

گواهی هوشمند سازی

 
 

گواهینامه مدیریت راهبرانه

 
 

دومین همایش مدیران کار آفرین

 
 

گواهینامهVilliam glasser Institute

 
 

گواهینامهVilliam glasser Institute