فضاها و امکانات
پیشگفتار:
دبیرستان متوسطه دوره دوم دخترانه دارالعلم با ارائه یک سیستم آموزشی روزآمد برای تبدیل شدن به یک مدرسه برتر با گزینش دانش آموزان مستعد و به کارگیری کادر مجرب آموزشی و تربیتی با هدف کشف و هدایت استعداد دانش آموزان، توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، پشتیبانی آموزشی و تربیتی از دانش آموزان، تأکید و اهمیت به تحقیق و پژوهش آغاز به کار نموده است.
امکانات:
فضاهای داخلی مدرسه شامل کلاس های درس، سرویس های بهداشتی ، سالن ورزشی، سالن غذاخوری ، نمازخانه ، اتاق اساتید، اتاق جلسات ، اتاق مدیریت و معاونین می باشد.
 
 
سالن ورزشی
 
 

فضاهای بیرونی مدرسه

 

فضاهای داخلی مدرسه